قالب وردپرس

به کمک رنگ ها خانه بزرگتر داشته باشید

یک آپارتمان یا خانه کوچک ، با به کارگیری رنگ های یکسان و هماهنگی های مختلف در کل ساختمان ، خانه بزرگتر به نظر خواهد رسید.

Moblbrand.com-خانه بزرگتر

در صورتی که همه ی اتاق ها کف پوش های یکسان یا تخته های کف یکسانی داشته باشند ، این مساله نمود بیشتری خواهد یافت. به همین ترتیب ، روشی که از رنگ ها استفاده می کنید ، می تواند ابعاد ظاهری اتاق را تغییر دهد و خانه  بزرگتری برای شما بیافریند.

-رنگهای قوی یا گرم ، مثل نارنجی مایل به قرمز ، باعث نزدیک تر به نظر رسیدن دیوارها و کوچک تر به نظر رسیدن فضا می شود.

-رنگ های سرد باعث عریض تر به نظر رسیدن فضا و به بیرون رانده شدن دیوارها می شوند، خصوصا اگر دیوارها ، کف و سقف همگی با یکدیگر مرتبط باشند و کلیتی موزون را تشکیل دهند ، خانه  بزرگتری برای شما می سازند.

Moblbrand.com-خانه بزرگتر

-یک راهرو ، کوتاه تر و باریک تر به نظر می رسد اگر دیوار انتهایی در یک رنگ گرم پوشیده شده و یا با یک رنگ گرم رنگ آمیزی شده باشد.

-یک فضای کوچک در صورتی که همه ی سطوح آن با رنگی روشن و مشابه پوشیده شده و دیوارهای آن نورگیر باشند ، بزرگ تر به نظر می رسند.

Moblbrand.com-خانه بزرگتر

-یک سقف بلند که با رنگی تیره تر از رنگ دیوارها رنگ آمیزی شده باشد ، کوتاهتر به نظر خواهد رسید. حتی اگر اختلاف کم باشد.

-سقف اگر با رنگی روشن تر از رنگ دیوارها پوشیده شده باشد، یا اگر در سراسر محیط سقف ، قرنیزهایی تیره رنگ تر از سقف نصب شده باشد ، بلندتر به نظر می رسد.

Moblbrand.com-خانه بزرگتر

-یک سقف خیلی بلند را می توان با اضافه نمودن یک خط تلاقی در ارتفاع میانی کل دیوارها و رنگ نمودن دیوار زیرین با سایه ای تیره تر نسبت به دیوارهای بالایی و ایجاد یک ازاره ، کوتاه تر نشان داد.

منبع: راهنمای طراحی داخلی؛ نوشته مری گیلیت

قالب وردپرس