قالب وردپرس

به کمک آینه خانه خود را بزرگتر کنید.

تکنیک های بزرگ نشان دادن خانه به کمک آینه

می توان با نصب آیینه ی کف تا سقف ، به یک اتاق طول و عرض و ارتفاع و همچنین نور اضافه ای بدهیم . این روش برای به دست آوردن این میدان دید اضافی ، تاحدودی گران قیمت است. اما حقه هایی وجود دارند که به وسیله ی آن ها اثر آیینه را می توان به حداکثر مقدار خود رساند .

نصب آیینه ی سرتاسری ، دقیقا از سقف تا کف ، اندازه های ظاهری را با ایجاد تصویری از یک دریچه که به اتاقی دیگر راه می یابد ، دو برابر می کند.

decosara.com-نصب آینه

اگر از یک آیینه روی یک دیوار استفاده کنید ، ترجیحا در زاویه ی راست با پنجره ها ، به نظر می رسد که آیینه اندازه ی اتاق را دو برابر کرده است و نور بازتابی اضافه شده در هنگام روز ، حیرت انگیز خواهد بود.

پرده ها یا سایر اندازه ها که در هنگام شب کشیده می شوند ، نیز با اندازه ی دو برابر به نظر خواهند رسید . نصب آیینه در فضای بین دو پنجره بلند ، تغییر بزرگی در نور و روشنایی ایجاد خواهد کرد.

decosara.com-نصب آینه

آراستن یک تور رفتگی به وسیله ی آیینه ، حس عمق را افزایش می دهد و تا حدودی دل گیر ، آراستن فرورفتگی های دو سوی سینه ی بخاری با آیینه ، تغییری اساسی ایجاد می کند. اگر گیاهان انبوه و بلند را در هر طر قرار دهید و در پشت آن ها نورهای بالاسو اضافه کنید ، اثری حتی شورانگیز تر به دست خواهید آورد. از اندازه گیری های دقیق مطمئن شوید ، تا قطعه یا قطعات بزرگ آیینه ی مورد نیاز ، بتوانند از درها ، و اگر ضروری است ، از راه پله ها عبور داده شوند یا این که درون آسانسور قرار گیرند.

decosara.com-نصب آینه

اگر فضایی که باید آیینه کاری شود بزرگ است ، به احتمال زیاد بهتر است که از قاب هایی برای آیینه استفاده کنید.

برخی از افراد، آیینه ی بی رنگ را سرد و بی هیجان می یابند در این موارد آینه ی رنگی ، یک روش برای مقابله با آن است . و در عین حال نقشی تزیینی نیز به اتاق اضافه خواهد کرد . به روش دیگر می توان از طبقات شیشه ای در مقابل آیینه استفاده کرد تا مجموعه ای از ظروف شیشه ای ، ترکیبی از کتاب ها ، اشیا و گیاهان کوچک را به نمایش بگذارد. محل نمایش را می توان به وسیله ی یک نور پایین سوی پس نشسته از بالا و یا به وسیله ی یک نور از پایین و یا به وسیله هر دو ، نورپردازی کرد.

decosara.com-نصب آیینه

منبع:طراحی داخلی ؛ نوشته مری گیلیت

قالب وردپرس