قالب وردپرس

قدرت برند در صنعت مبلمان

در ابتدای سال ۹۰ انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون، پروژه ای را با عنوان سنجش و ارزیابی قدرت برند در صنعت مبلمان تعریف کرد که توسط گروه پژوهشی رهیافت صورت گرفت .این پروژه درجهت رشد صادراتی صنعت مبلمان است که باید باور داشت که اندک است .این در حالی است که تولیدکنندگان از ظرفیت بالای صادرات این صنعت خبر می دهند که باید مدیریت شود. این برای اولین باری است که  پروژه ی تحلیل قدرت برند در صنعت مبلمان صورت گرفته است .مهمترین بخش این پروژه شناسایی بسترها ی موجود برای برندسازی در هر بخش و رسته مختلف است که در آینده صنعت مبلمان می تواند نقش به سزایی داشته باشد . شناسایی این بسترها و بازارهای هدف مزیت های بسیاری برای یک شرکت دارد و این امکان را می دهد که تلاش بازاریابی متمرکز شده و حتی در زمینه تولید و فعالیت های تولیدی نیز، از پراکنده کاری و عمل کردن در رشته های متعدد که ما را از دست یابی به تخصص دور ساخته و استفاده بهینه از منابع و امکانات را تحت تاثیر قرار می دهد، پرهیز کنیم.

برخی یافته های طرح ارزیابی قدرت برند در صنعت مبلمان به شرح زیر است:

·        آگاهی از برند در میان اقشار تحصیل کرده بیشتر است.

·        خانم ها به عنوان افراد تأثیر گذار در فرآیند خرید مبلمان خانگی، کالای خواب و مبلمان کودک و نوجوان باید بیشتر مورد توجه شرکتها قرار گیرند.

·        ارائه اطلاعات بیشتر، خدمات و مشاوره می تواند ارزش اضافی برای مشتریان ایجاد کند.

·        ارزش ویژه ارائه شده (کیفیت و ارزش درک شده )مبلمان های خانگی، اداری، خواب و کودک از سطح متوسط بالاتر است و شرکتها می توانند با یادآوری و شناسایی بهتر در مجموع قدرت برند بالاتری را در بازار بدست آورند.

این گزارش همچنین نشان می دهد، بطور کلی، ارزش ویژه برند و ابعاد آن در میان برندهای صنعت مبلمان ، امتیاز بالایی نداشته است . به نظر می رسد استراتژی برندسازی در این صنعت چندان مورد توجه نبوده است . لذا، چنانچه که هر کدام  از برندهای صنعت اقدام به تدوین استراتژ یهای مناسب جهت جایگاه سازی برند خود نماید، با احتمال زیاد می تواند گوی سبقت را از سایر رقبا برباید. پیشنهاد می گردد این شرکتها نسبت به بررسی و تدوین سیاستهای جایگاه سازی و طراحی هویت برند خود و نیز، طراحی استراتژ یهای ارتباطی برند اقدامات لازم را به انجام برسانند.

منبع:برندینگ در صنعت مبلمان ، دکتر حمیدرضا سعیدنیا

قالب وردپرس