قالب وردپرس

رعایت اصول ارگونومی در انتخاب مبلمان

در خرید مبلمان اصول ارگونومی زیر را مد نظر بگیرید :

پشتی

در رعایت اصول ارگونومی ، به منظور فراهم کردن یک موقعیت مناسب برای نشستن باید در قسمت عضلات پشت و گردن حداقل فشار را نسبت به کفه صندلی داشته باشیم که تقریبا با زاویه ۵ درجه قدرت جابجایی نسبت به وزن فرد را داشته باشد و در نتیجه با تکیه بر پشتی احساس راحتی کامل به فرد دست دهد، زاویه کفه صندلی با پشتی تقریبا باید ۱۰۵ درجه باشد ( ۱۰۰-۱۱۰ درجه ) و ارتفاع آن برای نوع متوسط حدود ۶۴.۵ سانتیمتر باشد، پشتی باید در ناحیه کمر دارای بر جستگی به سمت جلو باشد که به تدریج به طرف بالا از برجستگی آن کاسته شده و هم تراز سطح پشتی شود.

نشستن گاه

با توجه به اصول ارگونومی ، نشستن گاه باید به گونه ای باشد که:

الف)  در مدت طولانی راحت باشد

ب)  از نظر روانی رضایت بخش باشد

ج)  برای انجام وظیفه یا فعالیتی که باید صورت پذیرد، حالت مناسبی داشته باشد

د)  سطح نشستن گاه، کم و بیش صاف باشد و بهتر است لبه جلویی آن گرد و مدور باشد

و)  لایه پوشاننده سطح آن باید سفت و محکم باشد (در اثر نشستن یک فرد چاق نباید از ۲.۵ سانتیمتر تغییر

وضعیتش تجاوز کند)

ز)  لایه پوشاننده در برابر هوا نفوذ ناپذیر باشد.

ی)  طول و عرض آن در حدود ۵۵ در ۴۳.۵ سانتیمتر بوده و در اغلب موارد زاویه سطح آن باید دارای شیب

۵ تا ۱۰ درجه باشد.

ارتفاع صندلی

اصول ارگونومی می گوید که بهترین وضعیت ارتفاع کفه صندلی جهت نشستن افرادی که دارای رشد کامل هستند حدود ۴۳ سانتیمتر است البته بهتر است صندلی قابل تنظیم در ارتفاع باشد تا به راحتی بتوان ارتفاع مورد نظر برای افراد را به دست آورد.

تکیه گاه ساعد

تکیه گاه ساعد حمایت خوبی برای بدن ایجاد کرده و به نشست و بر خاست شخص کمک می کند و طول آن نباید بیش از ۳۵ سانتیمتر جلوی پشتی صندلی ادامه داشته باشد وباید ارتفاع آن بین ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر باشد، همچنین عرض آن باید در حدود ۱۰ سانتیمتر بین تکیه گاه ساعد و پشتی وجود داشته باشد. صندلی مناسب باید حتی المقدور دارای تکیه گاه سر و گردن قابل تنظیم، پشتی قابل نوسان چرخدار، پنج پایه و قفل دار باشد ولی برای نشستن معمولی و بدون فعالیت خاص مثل سالن های انتظار این وضعیت ها ضروری نیستند.منبع:استاندارد سازی طراحی مبلمان های چوبی، با ارگونومی بدن ، هادی غلامیان  و حمیدرضا تقی یاری

قالب وردپرس