قالب وردپرس

هویت ایرانی در صنعت مبلمان

یکی از مهم ترین روش های کسب موفقیت در برندسازی موفق و حضور در بازارهای جهانی استفاده از هویت ایرانی در صنعت مبلمان می باشد . در دنیای پر از رقابت امروز ، سهم تولیدات ایرانی در صنعت مبلمان بسیار ناچیز است و آنچه می تواند تمایز ارزشمندی در صنعت مبلمان ایجاد کند ، استفاده از هویت ایرانی در صنعت مبلمان می باشد.

نکات زیر می تواند در دستیابی به هدف فوق راهنما باشد :

 • استفاده از مواد سازگار با محیط زیست در پوشش مبلمان که علاوه بر رعایت استانداردهای جهانی امروز، از
  نظر کیفیت لمسی و تماس پوست با استفاده کننده فکر شده باشد. این مواد می توانند از انواع فوق پیشرفته و
  نانو باشند که با قیمت کمتری، کیفیت فیزیکی و دوام مواد اولیه سنتی بکاررفته در فرش را تکرار کنند. همچنین
  ایجاد امکان استفاده از قطعات متشکله برای مصارف دیگر پس از پایان عمر مفید محصول اصلی.
 • استفاده از طراحی نقوش و رنگ ها با هدف ایجاد تعامل بصری و حتی داستانگویی میان محصول و استفاده گر،
  همچنانکه فرش ایرانی در انجام آن موفق است.
 • قابلیت حمل آسان و نصب با حداقل تلاش و حداکثر انعطاف پذیری در نقاط مختلف خانه و عملکردهای گوناگون
  مانند تبدیل شدن به مبل، میز، تخت و غیره همانگونه که در فرش میسر است.
 • امکان انجام فعالیت های مختلف برای افراد خانه از جمله مبلمان کودک و نوجوانان و خانم های خانه دار با پیش بینی امکان ایجاد
  تغییرات در چینش مجدد قطعات با حداقل تلاش و ابزار به این منظور.

منبع:مصطفی میرفندرسکی

قالب وردپرس