قالب وردپرس

فنگ شویی دکوراسیون دستشویی و حمام

فنگ شویی توالت منزل تان را جدی بگیرید .

در صورت امکان فضای توالت باید در جوار یکی از دیوارهای خارجی آپارتمان استقرار یابد و در معرض دید نیز نباشد . مناسب ترین مکان برای توالت یکی از بخشهای واجد خصوصیات منفی است . زیرا در صورتی که توالت در یکی از بخشهای ثروت ، شهرت و یا کار باشد ، به صورت نمادین تمام امکانات شما را از بین می برد . بدیهی است که جابه جایی این فضا در آپارتمان عملی نیست . اگر توالت آپارتمان در بخش مثبتی قرار دارد ، راه علاج بسته نگه داشتن دائمی در آن است . نصب آیینه بر روی سمت خارجی در توالت نیز چنان که پیش از این گفته شد ، به صورت مجازی آن را ناپدید می کند.

decosara.com - فنگ شویی توالت

اگر فضای توالت در مرکز آپارتمان قرار گیرد ، باعث تولید چی منفی و پراکندگی آن در تمامی قسمتهای آپارتمان خواهد شد . حضور توالت در آپارتمان باید تا جایی که ممکن است کم رنگ باشد و به همین دلیل نباید بیش از اندازه وسیع و بزرگ باشد. جدایی فضای توالت از حمام بسیار مثبت است . در چنین آپارتمان هایی گاهی می توان با ایجاد یک دیوار کوتاه قسمت حمام را از توالت تفکیک کرد و به این وسیله چی منفی را به کنترل درآورد. و در عین حال بر خصوصی بودن این دو فضا افزود.حمام و دستشویی در واقع مرکزیت عنصر آب می باشد.بنابراین باید دقت داشت که در چرخه مناسب قرار گیرد.  وجود حمام در اتاق خواب باعث جذب انرژی شما شده و عنصر آب، شنگ چی( انرژی مثبت) شما را جذب می کند چرا که ویژگی عنصر آب این گونه است. همچنین ماهیت دستشویی به گونه ای است که انرژی چی نمی تواند به راحتی در آن جریان داشته باشد و اصولاً حمام و دستشویی منفعل هستند و کاملاً تحت کنترل عنصر آب قرار دارند.اگر از فنگ شویی در این ناحیه استفاده نگردد، ممکن است که انرژی منفی( شاچی) در محیط به جریان افتد و تأثیرات منتفی جریان مذکور به طور مستقیم بر ساکنان خانه وارد شود.

منبع: فنگ شویی برای زندگی در آپارتمان ؛ ریچارد وبستر

قالب وردپرس