قالب وردپرس

فنگ شویی آشپزخانه : مهم ترین فنگ شویی خانه …

در چین ، به طور سنتی فنگ شویی آشپزخانه مهمترین بخش  شناخته می شود . زیرا اجاق خانه که به شکل نمادین جایگاه ثروت خانواده است در آن قرار دارد. کمیت و کیفیت غذایی که در آشپزخانه تهیه می شود نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

decosara.com-فنگ شویی آشپزخانه

محل اجاق گاز ( یا فر و یا مایکروویو ) در فنگ شویی آشپزخانه باید به گونه ای تعیین شود که آشپز بتوانند اشخاصی را که به این مکان وارد می شوند ، ببیند و کار کردن آشپز در حالی که پشت وی به سوی در ورودی  باشد نیز عملی نامناسب محسوب می شود. عقیده بر این است کسی که سرزده به آشپزخانه وارد می شود ، می تواند باعث یکه خوردن آشپز و در نتیجه نزول کیفیت غذای در حال طبخ شود.

اگر امکان جابه جایی اجاق وجود ندارد ، یک راه حل ساده نصب آیینه ای در کنار یا بالای اجاق است . نصب آیینه از یک سو به آشپز امکان دیدن افرادی را که به آشپزخانه وارد می شوند می دهد ، و از سوی دیگر به صورت مجازی مقدار غذا را دو برابر می کند .

اجاق نباید در مقابل در ورودی آپارتمان ، دستشویی و یا در اتاق خواب اصلی قرار گیرد. اجاق باید همیشه تمیز باشد و به خوبی کار کند. در فنگ شویی هر وسیله ای که به صورت ناقص کار کند ، آزار دهنده و مولد چی منفی به شمار می آید .

محل کف شور و لوله های فاضلاب در حمام و آشپزخانه نباید در معرض دید قرار گیرند. زیرا آب نماد ثروت است و در فنگ شویی مشاهده ناپدید شدن آن در فاضلاب بسیار مذموم تلقی می شود.

طبیعتا فضای آشپزخانه باید روشن و پرنور باشد تا چی را به داخل این محل بکشاند . حضور چی در فنگ شویی آشپزخانه ، در ارتقا کیفیت غذا و حال افرادی که در این محل کار می کنند بسیار موثر است .

منبع: فنگ شویی برای زندگی در آپارتمان ؛ ریچارد وبستر

قالب وردپرس