قالب وردپرس

بررسی برند در شبکه های اجتماعی

اولین چیزی که باید همیشه آن را بررسی کنید کامنت های منفی در شبکه های اجتماعی است. تجربیات و احساسات مردم همیشه مثبت نیست و هر کسی به هر نحوی تجربیات منفی نیز دارد. ممکن است این تجربه در عدم تحویل به موقع خدمات و محصولات بوده و در نهایت ما و یا مشتریان شما را عصبانی کرده باشد. ممکن است خدمات بعد از فروش بدی دریافت کرده باشند. در برند های تند مصرف این عمل سریعتر و در برند های دیگر کمی دیرتر اتفاق می افتد.

بنابراین بسیار مهم است که شما واقعا در این صحبت ها شرکت کنید. بررسی کنید افراد چه چیزهایی در شبکه های اجتماعی می گویند. اگر نظرات منفی دیدید به عنوان یک مسئولیت دخالت نموده و مشتری ناراضی یا موج منفی را به سمت بهبود پیش ببرید. ببینید آیا می توانید مشکل را حل کنید؟ در واقع شما باید تجربه بد را به تجربه ای مثبت تبدیل کرده و با صدای بلند بگویید که مشکل مشتریان من حل شده است.

از آنجا که این موارد در شبکه های اجتماعی عمومی مطرح می شوند، خدمات شما به مشتریان برای تمام مخاطبین و مردم قابل مشاهده هستند. اگر شما خدمات خوبی به مشتریان ارائه کنید، همه از خدمات شما آگاه می شوند. بنابراین فعالیت های شما پایه ای برای موفقیت شماست.

البته احتمال وجود کامنت های مثبت و عالی نیز وجود دارد و باید این نوع کامنت ها را نیز بررسی کنید. سعی نکنید تمام نظرات منفی را از بین برید!

اگر افراد به صورت آزاد برند شما یا محصولاتتان را تبلیغ کرده و واقعا شما را تحسین نموده و عاشق برند شما هستند، این افراد را پیدا کرده و آنها را تکریم نموده و ارزش بیشتری برای آنها قائل شوید. اگر به این بازخور مثبت ایشان رسیدگی نشود و با آنها تماس بر قرار نشده یا از آنها تشکر نشود، آنها نیز یک روز از این تعریف و تمجید خسته و صحبت خود را در مورد شما را قطع می کنند. این افراد به نام فرشتگان برند شناخته می شوند. آنها افرادی هستند که به قهرمانان برند شما تبدیل می شوند.

منبع: وب برندینگ

قالب وردپرس