قالب وردپرس

آشپزخانه ارگونومیک: ۱۰ پیشنهاد سودمند

۱-برای داشتن آشپزخانه ارگونومیک در ردیف های نزدیک به سطح زمین از کشوها به جای کابینت با در معمولی استفاده کنید. با این روش برای دیدن یا برداشتن اشیا داخل آن مجبور نیستید خم شوید یا بنشینید.

۲-اسباب و ابزاری که روزمره بیشتر از آن استفاده می کنید در کشوهایی بالایی ( نزدیک به کانتر ) قرار دهید تا دسترسی راحت تری داشته باشد.

۳-به هنگام طراحی نقشه آشپزخانه برای داشتن آشپزخانه ارگونومیک در نزدیکترین فاصله با اجاق گاز یک سطح کار کافی ایجاد کنید. خواهید دید که این بخش از فضا برای آماده سازی مواد پیش از پخت و پس از آن تا چه اندازه کارآیی خواهد داشت.

۴-در اطراف سینک فضای کافی در سطح کانتر در نظر بگیرید.

۵-مکا نهای اصلی کار در آشپزخانه را طوری طراحی کنید که امکان آمد وشد در طرفین آنها همواره فراهم باشد.برای نمونه، قرار دادن اجاق گاز در گوشه فضا کارآیی آن را کاهش خواهد داد.

۶-حداقل ارتفاع سطح کار کانتر در آشپزخانه ۹۰ سانتیمتر است.این اندازه بر پایه میانگین قد افراد معین شده.کار کردن در سطحی کمتر یا بیشتر از این ارتفاع آسیب های جدی در درازمدت خواهد داشت.

آشپزخانه ارگونومیک

۷-در یک آشپزخانه ارگونومیک باید برای هر منطقه کاری در آشپزخانه نور کافی و با جهت تابش درست در نظر بگیرید.

۸-اطمینان پیدا کنید که حداقل ارتفاع هود اجاق گاز از سطح آن ۶۰ سانتی متر باشد به طوریکه سر شما با آن تماسی نداشته باشد و دید شما را نیز محدود نکند.

۹-اگر شما چپ دست هستید ایستگاه های اصلی کار در آشپزخانه را بر پایه این ویژگی خود تنظیم کنید. برای نمونه ماشین ظرف شویی در این حالت به جای سمت راست باید در سمت چپ سینک تعبیه شود.

۱۰-بیشترصندلی های ویژه کانتر که در بازار هستند به هنگام نشستن توان عملکردی کمی را به فرد می دهند. برای آشپزخانه خود نمونه ای را پیدا کنید که زمان نشستن بر روی آن بتوانید کارها را به راحتی بر روی کانتر انجام دهید.

منبع:دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی /شماره ۱۹

قالب وردپرس